Prihvati, ne sudi – održane dve radionice u Nišu

U Nišu, u period od 07. i 08. jula, 2023. godine,  održali smo dve radionice pod nazivom ,,Prihvati , ne sudi”.

Cilj radionica je bio da sa mladima iz većinske zajednice, mladima iz romske zajednice i mladim Romima/kinjama resljenih sa Kosova, razgovaramo o predrasudama  koje oni imaju jedni prema drugima.

Mladi Romi i Romkinje raseljeni sa Kosova nisu dovoljno vidljivi i prepoznati u društvu. Ovom radionicom rušimo stavove i predrasude mladih prema ovoj ciljnoj grupi, kao i stavove mladih Roma i Romkinja raseljnih sa Kosova da pripadaju društvu kao ravnopravni građani Srbije.

Na ovoj radionici učesnici su imali prilike da se upoznaju sa raspadom Jugoslavije ali i da saznaju podatke o Romima/kinjama i njihovom putu u toku rata na Kosovu koju je vodila naša edukatorka Jasmina Lazović @jessaminebg

U okviru radionice održali smo i sesiju slikanja gde su mladi prenose poruku mira i solidarnosti!

Ova aktivnost podržana je u sklopu projekta „Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, transformisanje narativa“ koji sprovode @gradjanske Građanske inicijative, Integra, Nova društvena inicijativa, Mirovna Akcija, Mirovni pokret PAX i Međunarodni centar za tranzicionu pravdu, a finansira Evropska unija.

#Prihvati

#NeSudi

#Mladi

#Niš

#EuZaTebe

PODELI
ROMANI ASVIN © 2023 ALL RIGHTS RESERVED
DIZAJN MILAN MIŠIĆ
ROMANI ASVIN © 2023 ALL RIGHTS RESERVED
DIZAJN MILAN MIŠIĆ