UPOZNAJ NAS BOLJE

O NAMA

UPOZNAJ NAS BOLJE

O NAMA

ROMANI ASVIN - KO SMO MI?

Romani Asvin predstavlja glas informisanja romske omladine.
Romani Asvin je udruženje koje se bavi informisanjem, motivisanjem i uključivanjem romske omladine u sistem visoko-školskog obrazovanja.  Naš cilj je da informišemo romsku omladinu o mogućnostima koje im se nude u obrazovanju, kao i da ih motivišemo i aktivno uključimo u sistem visoko-školskog obrazovanja.
Bavimo se mladim Romima i Romkinjama, jer verujemo da svet ostaje na mladima i da upavo mladi menjaju romsku zajednicu na bolje. Verujemo da je krajnje vreme da romska zajednica preuzme stvar u svoje ruke kako bi se menjao položaj naše zajednice, a to je jedino moguće ostvariti postizanjem što većeg broja akademsko obrazovanih Roma i Romkinja.
Romani Asvin predstavlja glas informisanja romske omladine.
Romani Asvin je udruženje koje se bavi informisanjem, motivisanjem i uključivanjem romske omladine u sistem visoko-školskog obrazovanja.  Naš cilj je da informišemo romsku omladinu o mogućnostima koje im se nude u obrazovanju, kao i da ih motivišemo i aktivno uključimo u sistem visoko-školskog obrazovanja.
Bavimo se mladim Romima i Romkinjama, jer verujemo da svet ostaje na mladima i da upavo mladi menjaju romsku zajednicu na bolje. Verujemo da je krajnje vreme da romska zajednica preuzme stvar u svoje ruke kako bi se menjao položaj naše zajednice, a to je jedino moguće ostvariti postizanjem što većeg broja akademsko obrazovanih Roma i Romkinja.

NAŠI PROJEKTI

NAŠI PROJEKTI

Romani Asvin je nastala kao neformalna grupa gde je kao takva dobila svoj prvi grant od strane UNICEF-a, UNDP-a i Razlivališta gde smo u okviru programa Generation Unlimited učestvovali na globalnom takmičenju u razvijanju najboljih omladinskih inicijativa.
Naš rad su kasnije podržali Nacionalna koalicija za decentralizaciju – NKD, USAID i EUzaTebe gde smo u okviru projekat EDU INFO ROMA kreirali platformu na našem sajtu gde se nalaze sve informacije za mlade Rome i Romkinje.
Takođe naš rad podržava i Nacionalni demokratski institut – NDI koji nas podržava u radu na
Romskoj platformi gde zastupamo zapad i centar Srbije u borbi protiv diskriminacije.

Romani Asvin je nastala kao neformalna grupa gde je kao takva dobila svoj prvi grant od strane UNICEF-a, UNDP-a i Razlivališta gde smo u okviru programa Generation Unlimited učestvovali na globalnom takmičenju u razvijanju najboljih omladinskih inicijativa.
Naš rad su kasnije podržali Nacionalna koalicija za decentralizaciju – NKD, USAID i EUzaTebe gde smo u okviru projekat EDU INFO ROMA kreirali platformu na našem sajtu gde se nalaze sve informacije za mlade Rome i Romkinje.
Takođe naš rad podržava i Nacionalni demokratski institut – NDI koji nas podržava u radu na Romskoj platformi gde zastupamo zapad i centar Srbije u borbi protiv diskriminacije.

RAZLOG OSNIVANJA
Romani Asvin je nastala kako bi romskoj omladini omogućila sve informacije koje se tiču obrazovanja na jednom mestu i kako bi radila na aktivnom informisanju romkse omladine. Članovi neformalne grupe prilikom svog obrazovanja su do informacija dolazili veoma teško, tako da smo shvatili da je osnovni problem ne akademskog obrazovanja romske omladine upravo nedostatak informacija i nemogućnost lakog nailaska na iste. Želimo da romskoj omladini pomognemo da se ne nađe u istoj situaciji sa kojom smo se mi tokom našeg obrazovanja susretali.
NAŠA CILJNA GRUPA
Naše ciljne grupe jesu mladi Romi i Romkinje od 14. do 30. godine, kako bismo aktivno radili prvenstevno na njihovom formalnom obrazovanju, a isto tako i na njihovom aktivnom uključivanju u sistem neformalnog obrazovanja  koje je jednako važno kao i formlano.
NAŠ FOKUS
Romani Asvin radi na formlanom i neformalnom obrazovanju romske omladine, kroz razne obuke, seminare i aktivno informisanje romske omladine.
RAZLOG OSNIVANJA
Romani Asvin je nastala kako bi romskoj omladini omogućila sve informacije koje se tiču obrazovanja na jednom mestu i kako bi radila na aktivnom informisanju romkse omladine. Članovi neformalne grupe prilikom svog obrazovanja su do informacija dolazili veoma teško, tako da smo shvatili da je osnovni problem ne akademskog obrazovanja romske omladine upravo nedostatak informacija i nemogućnost lakog nailaska na iste. Želimo da romskoj omladini pomognemo da se ne nađe u istoj situaciji sa kojom smo se mi tokom našeg obrazovanja susretali.
NAŠA CILJNA GRUPA
Naše ciljne grupe jesu mladi Romi i Romkinje od 14. do 30. godine, kako bismo aktivno radili prvenstevno na njihovom formalnom obrazovanju, a isto tako i na njihovom aktivnom uključivanju u sistem neformalnog obrazovanja  koje je jednako važno kao i formlano.
NAŠ FOKUS
Romani Asvin radi na formlanom i neformalnom obrazovanju romske omladine, kroz razne obuke, seminare i aktivno informisanje romske omladine.

NAŠ TIM

Alma Kajtazi

Alma Kajtazi, jedna od osnivačica i predsednica udruženja Romani Asvin. Studetkinja četvrte godine Pravnog fakulteta u Nišu. Zadužena je za komunikaciju u širem smislu reči, za planiranje daljih projekata tima, kao i za sve sadržaje koji se kreiraju. Savetovanje budućih studenata je takođe jedna od njenih uloga u timu. Veoma je iskusna predstavnica civilnog društva, sa velikim iskustvom i poznavanjem romske zajednice.

Milica Antić

Milica Antić jedna od osnivačica i projektna savetnica u timu, diplomirala je na fakultetu Političkih nauka i dugogodišnja je aktivistkinja civilnog društva. Zadužena je za fundrasing planiranje, pisanje projekata i formiranje mreža kontakata udruženja Romani Asvin.

Anita Kajtazi

Anita Kajtazi jedna od osnivačica i menadžerka događaja u timu, studentkinja četvrte godine na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu- odsek arhitektura. Zadužena je za organizaciju događaja i kreiranju vizuelnog identiteta Romani Asvin. Takođe bavi se i savetovanjem romske omladine kao i ostali osnivači udruženja Romani Asvin.

Alma Kajtazi

Alma Kajtazi, jedna od osnivačica i predsednica udruženja Romani Asvin. Studetkinja četvrte godine Pravnog fakulteta u Nišu. Zadužena je za komunikaciju u širem smislu reči, za planiranje daljih projekata tima, kao i za sve sadržaje koji se kreiraju. Savetovanje budućih studenata je takođe jedna od njenih uloga u timu. Veoma je iskusna predstavnica civilnog društva, sa velikim iskustvom i poznavanjem romske zajednice.

Anita Kajtazi

Anita Kajtazi jedna od osnivačica i menadžerka događaja u timu, studentkinja četvrte godine na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu- odsek arhitektura. Zadužena je za organizaciju događaja i kreiranju vizuelnog identiteta Romani Asvin. Takođe bavi se i savetovanjem romske omladine kao i ostali osnivači udruženja Romani Asvin.

Milica Antić

Milica Antić jedna od osnivačica i projektna savetnica u timu, diplomirala je na fakultetu Političkih nauka i dugogodišnja je aktivistkinja civilnog društva. Zadužena je za fundrasing planiranje, pisanje projekata i formiranje mreža kontakata udruženja Romani Asvin.

Lazar Ramić

Lazar Ramić je jedan od članova tima udruženja Romani Asvin. Student je četvrte godine na Filološkom fakultetu na odseku za japanski jezik i književnost. U timu ima ulogu tutora i savetnika mladih Roma i Romkinja gde svoje dosadašnje iskustvo u učenju prenosi na mlade kojima je pomoć u učenju neophodna. Kroz tutorstvo Lazar sa mladima prolazi i kroz tehnike učenja koje mladima pomažu u obrazovanju.

Bojana Novaković

Bojana Novaković je jedna od članica tima Romani Asvin i u timu ima ulogu PR menadžerke. Bojana je glumica i organizatorka. Završila je Fakultet dramskih umetnosti na Australijskoj akademiji dramskih umetnosti u Sidneju. Glumila je u nebrojenim filmovima u Australiji i SAD-u, najnoviji film u kojem je glumila je Love Me for Binge/Hulu i u predstojećem filmu Bloat.

Lazar Ramić

Lazar Ramić je jedan od članova tima udruženja Romani Asvin. Student je četvrte godine na Filološkom fakultetu na odseku za japanski jezik i književnost. U timu ima ulogu tutora i savetnika mladih Roma i Romkinja gde svoje dosadašnje iskustvo u učenju prenosi na mlade kojima je pomoć u učenju neophodna. Kroz tutorstvo Lazar sa mladima prolazi i kroz tehnike učenja koje mladima pomažu u obrazovanju.

Bojana Novaković

Bojana Novaković je jedna od članica tima Romani Asvin i u timu ima ulogu PR menadžerke. Bojana je glumica i organizatorka. Završila je Fakultet dramskih umetnosti na Australijskoj akademiji dramskih umetnosti u Sidneju. Glumila je u nebrojenim filmovima u Australiji i SAD-u, najnoviji film u kojem je glumila je Love Me for Binge/Hulu i u predstojećem filmu Bloat.