MENTORI NA KLIK

KONTAKTIRAJ MENTORA

Marija Saitović

“Motivacija za ovaj program leži u ličnom iskustvu putovanja kroz studije, a zapravo i dalje traje.”

BIOGRAFIJA

Kako ja nisam imala pomoć mentora, veliko zadovoljstvo bi mi bilo da pomognem drugima u bilo kom obliku.

Deljenje informacija, od samog upisa, preko afirmativnih mera, studentskih stipendija, literature, pa čak i neformalnog obrazovanja leži u komunikaciji. Doprinos samom programu ne zavisi samo od mene već i od svih ostalih mentora. A zapravo najviše od budućih
studenata. Volela bih da na mom, a i na ostalim fakultetima, postoji veći broj Roma i Romkinja koji će steći znanja primenljiva za moderna zanimanja.
Motivacija je pokretač radnji ka uspehu. Možemo je negde zagubiti na putu do uspeha, ali zajedno je možemo i povratiti.

O mentorina, liderima  i menadžerima učim već četiri godine. Naravno, teorija i praksa nikada neće biti isto. Smatram da svako od nas može biti nešto od gore navedenog jer se o tome
ne uči samo u knjigama. Tome nas uči svakodnevni život – odluke donosimo
svakog dana, opredeljujemo se za odredjeni cilj ili iskustvo svakog drugog
dana. Kao što sam već rekla, svako od nas može biti mentor, bitna je komunikacija i
saradnja sa ljudima.

Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet u Nišu 
Smer: Poslovno upravljanje/Menadžment preduzeća

Marija Saitović

Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet u Nišu 
Smer: Poslovno upravljanje/Menadžment preduzeća

“Motivacija za ovaj program leži u ličnom iskustvu putovanja kroz studije, a zapravo i dalje traje.”

BIOGRAFIJA

Kako ja nisam imala pomoć mentora, veliko zadovoljstvo bi mi bilo da pomognem drugima u bilo kom obliku.
Motivacija u pružanju mentorstva budućim studentima leži u nedostatku
mentorstva u mom slučaju. Deljenje informacija, od samog upisa, preko afirmativnih mera, studentskih stipendija, literature, pa čak i neformalnog obrazovanja leži u komunikaciji. Doprinos samom programu ne zavisi samo od mene već i od svih ostalih mentora. A zapravo najviše od budućih studenata.
Volela bih da na mom, a i na ostalim fakultetima, postoji veći broj Roma i
Romkinja koji će steći znanja primenljiva za moderna zanimanja.
Motivacija je pokretač radnji ka uspehu. Možemo je negde zagubiti na putu do
uspeha, ali zajedno je možemo i povratiti.

O mentorina, liderima  i menadžerima učim već četiri godine. Naravno, teorija i praksa nikada neće biti isto. Smatram da svako od nas može biti nešto od gore navedenog jer se o tome ne uči samo u knjigama. Tome nas uči svakodnevni život – odluke donosimo svakog dana, opredeljujemo se za odredjeni cilj ili iskustvo svakog drugog dana. Kao što sam već rekla, svako od nas može biti mentor, bitna je komunikacija i
saradnja sa ljudima.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

ELENA DEMIROVSKI

“Želim da postanem mentor zbog želje da pomognem drugima i podelim svoje iskustvo i znanje.”

BIOGRAFIJA

Prihvatila sam ovaj projekat jer znam koliko je studentima teško da se snađu na početku, sećam se kako mi je bilo na početku studija. Želim da postanem mentor zbog želje da pomognem drugima i podelim svoje iskustvo i znanje.

Elena svoje iskustvo u toku studija prenosi tako što aktivno savetuje studente, pomaže im da lakše uče predmete i upućuje ih na vannastavne aktivnosti. Prepoznaje potrebe studenata i njihove potoškoće sa kojima se suočavaju na početku njihovog studiranja jer se i sama susrela sa njima.

Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, studentknija četvrte godine.

ELENA DEMIROVSKI

Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, studentknija četvrte godine.

“Želim da postanem mentor zbog želje da pomognem drugima i podelim svoje iskustvo i znanje.”

BIOGRAFIJA

Prihvatila sam ovaj projekat jer znam koliko je studentima teško da se snađu na početku, sećam se kako mi je bilo na početku studija. Želim da postanem mentor zbog želje da pomognem drugima i podelim svoje iskustvo i znanje.

Elena svoje iskustvo u toku studija prenosi tako što aktivno savetuje studente, pomaže im da lakše uče predmete i upućuje ih na vannastavne aktivnosti. Prepoznaje potrebe studenata i njihove potoškoće sa kojima se suočavaju na početku njihovog studiranja jer se i sama susrela sa njima.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

VIKTORIJA IBRIC

“Samo mentorstvo znači mnogo u životu, jer na taj način prenosimo na druge svoje znanje, sve ono kroz šta smo prošli i naučili.”

BIOGRAFIJA

Moja motivacija da se prijavim po drugi put za mentora, jeste ta da volim  da motivišem ljude oko sebe, da vide i da čuju da imaju primer pored sebe koji će im pomoći za dalji razvoj u životu.
Mislim da sem mene mogu i ostali da budu deo ovoga, a sebe smatram primerom, jer sam mlada Romkinja koja je uspešno završila fakultet.
Trenutno stažiram u vrtiću, srećna sam i zadovoljna svojim radom i trudom što sam postigla.

Verujem da nam obrazovanje nudi ne samo znanja iz različitih oblasti i nauka, već mogućnost da steknemo iskustvo u onome što nas zanima i tako izgradimo sebe kao ličnosti. Pored toga, kroz obrazovanje stičemo veštine neophodne da bismo mogli da obavljamo različite poslove, da istražujemo i činimo svet boljim mestom za život. Moja najveća čast je bila  kada sam postala mentor studentu i ponosana sam , jer je već počela da shvata suštinu i ono što je najvažnije za jednog studenta na ovom fakultetu.

Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija - Aleksinac

VIKTORIJA IBRIC

Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija - Aleksinac

“Samo mentorstvo znači mnogo u životu, jer na taj način prenosimo na druge svoje znanje, sve ono kroz šta smo prošli i naučili.”

BIOGRAFIJA

Moja motivacija da se prijavim po drugi put za mentora, jeste ta da volim  da motivišem ljude oko sebe, da vide i da čuju da imaju primer pored sebe koji će im pomoći za dalji razvoj u životu.
Mislim da sem mene mogu i ostali da budu deo ovoga, a sebe smatram primerom, jer sam mlada Romkinja koja je uspešno završila fakultet.
Trenutno stažiram u vrtiću, srećna sam i zadovoljna svojim radom i trudom što sam postigla.

Verujem da nam obrazovanje nudi ne samo znanja iz različitih oblasti i nauka, već mogućnost da steknemo iskustvo u onome što nas zanima i tako izgradimo sebe kao ličnosti. Pored toga, kroz obrazovanje stičemo veštine neophodne da bismo mogli da obavljamo različite poslove, da istražujemo i činimo svet boljim mestom za život. Moja najveća čast je bila  kada sam postala mentor studentu i ponosana sam , jer je već počela da shvata suštinu i ono što je najvažnije za jednog studenta na ovom fakultetu.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

TAMARA ANDRIĆ

“Duboko verujem u to da je svakoj mladoj osobi potreban mentor.”

BIOGRAFIJA

Mnogi će reći da je mladima danas lakše, jer im je sve dostupno „na klik“. Iako jeste istina da su nam danas, zahvaljujući internetu i globalizaciji, mnoge informacije i prilike dostupnije, isto tako, mladoj osobi je vrlo teško da se snađe u tom moru informacija. Upravo zato je svim mladim osobama potreban neko ko će da ih uputi, pokaže im prečice, motiviše, savetuje i sl. Znam koliko bi meni značio mentor, zato i želim da uslugu mentorstva pružim nekoj drugoj mladoj osobi.

Na studijama socijalnog rada i socijalne politike stekla sam pozamašno teorijsko znanje o temama kao što su: prava nacionalnih manjina, zastupanje obespravljenih i marginalizovanih članova društva, kulturno kompetentna praksa, značaj mentalnog zdravlja i sistema podrške i sl. Na vežbama koje smo imali na fakultetu često smo imali simulacije razgovora sa korisnicima/klijentima. Učestvovanje u tim simulacijama mi je pomoglo da shvatim koliko je teorijsko znanje korisno u radu sa ljudima. Teorijsko i praktično znanje koje nosim sa fakulteta smatram svojim najjačim adutom. Znanje iz teorije i prakse socijalnog rada predstavlja moj doprinos ovom programu i verujem da će mi itekako značiti u radu sa mentijima. Iako nikada nisam bila u ulozi mentora, imala sam prilike da se dobro upoznam sa samim konceptom mentorstva kroz različite vannastavne programe. Naime, tokom učestvovanja u jednom obrazovnom programu imala sam svog mentora i u radu sa njim sam se bliže upoznala sa pojmom mentorstva. Nakon toga sam radila u NVO Libek gde sam, između ostalog, bila zadužena za vođenje mentorskog programa. O mentorstvu sam takođe učila i na fakultetu. Raduje me činjenica da ću na ovom programu imati prilike da svoje teorijsko znanje o mentorstvu primenim u praksi.

Fakultet politickih nauka Univerziteta u Beogradu, smer socijalni rad i socijalna politika, studentkinja četvrte godine

TAMARA ANDRIĆ

Fakultet politickih nauka Univerziteta u Beogradu, smer socijalni rad i socijalna politika, studentkinja četvrte godine

“Duboko verujem u to da je svakoj mladoj osobi potreban mentor.”

BIOGRAFIJA

Mnogi će reći da je mladima danas lakše, jer im je sve dostupno „na klik“. Iako jeste istina da su nam danas, zahvaljujući internetu i globalizaciji, mnoge informacije i prilike dostupnije, isto tako, mladoj osobi je vrlo teško da se snađe u tom moru informacija. Upravo zato je svim mladim osobama potreban neko ko će da ih uputi, pokaže im prečice, motiviše, savetuje i sl. Znam koliko bi meni značio mentor, zato i želim da uslugu mentorstva pružim nekoj drugoj mladoj osobi.

Na studijama socijalnog rada i socijalne politike stekla sam pozamašno teorijsko znanje o temama kao što su: prava nacionalnih manjina, zastupanje obespravljenih i marginalizovanih članova društva, kulturno kompetentna praksa, značaj mentalnog zdravlja i sistema podrške i sl. Na vežbama koje smo imali na fakultetu često smo imali simulacije razgovora sa korisnicima/klijentima. Učestvovanje u tim simulacijama mi je pomoglo da shvatim koliko je teorijsko znanje korisno u radu sa ljudima. Teorijsko i praktično znanje koje nosim sa fakulteta smatram svojim najjačim adutom. Znanje iz teorije i prakse socijalnog rada predstavlja moj doprinos ovom programu i verujem da će mi itekako značiti u radu sa mentijima. Iako nikada nisam bila u ulozi mentora, imala sam prilike da se dobro upoznam sa samim konceptom mentorstva kroz različite vannastavne programe. Naime, tokom učestvovanja u jednom obrazovnom programu imala sam svog mentora i u radu sa njim sam se bliže upoznala sa pojmom mentorstva. Nakon toga sam radila u NVO Libek gde sam, između ostalog, bila zadužena za vođenje mentorskog programa. O mentorstvu sam takođe učila i na fakultetu. Raduje me činjenica da ću na ovom programu imati prilike da svoje teorijsko znanje o mentorstvu primenim u praksi.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

STEFANA RAŠIĆ

“Težim ka tome da što više mladih Romkinja nastavi dalje obrazovanje, terenskim i virtualnim radom informišem romske porodice o značaju daljeg školovanja njihovih ćerki i na  svom ličnom primeru im pokazujem da je to moguće.”

BIOGRAFIJA

Vođena dobrom praksom koja se od prvog dana mog studiranja na ,,Fakultetu pedagoških nauka” u Jagodini sprovodi, tačnije, godinama unazad, najbolji studenti su tutori mlađim kolegama, odnosno sve ono što nas je mučilo i sve ono što nismo mogli da saznamo od profesora to su nam naši tutori prenosili i davali instrukcije o polaganju nekih teških predmeta. Tako sam i ja počela da širim informacije o afirmativnim merama, stipendijama kao i o predmetima romskim studentima. Ovim projektom sam dobila još veću motivaciju da nastavim sa takvom vrstom pomoći, jer uviđam da radim dobre stvari, a ovaj projekat to i potvrdjuje.

Mentorka Stefana Rašič doprinosi  ovom programu tako što održava česte sastanke sa njenim studentima sa Pedagoškog fakulteta i pomaže im oko literature, kao i oko ostalih pitanja koja su obuhvaćena mentorstvom.

Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini - smer učitelj, studentkinja četvrte godine

STEFANA RAŠIĆ

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini - smer učitelj, studentkinja četvrte godine

“Težim ka tome da što više mladih Romkinja nastavi dalje obrazovanje, terenskim i virtualnim radom informišem romske porodice o značaju daljeg školovanja njihovih ćerki i na  svom ličnom primeru im pokazujem da je to moguće.”

BIOGRAFIJA

Vođena dobrom praksom koja se od prvog dana mog studiranja na ,,Fakultetu pedagoških nauka” u Jagodini sprovodi, tačnije, godinama unazad, najbolji studenti su tutori mlađim kolegama, odnosno sve ono što nas je mučilo i sve ono što nismo mogli da saznamo od profesora to su nam naši tutori prenosili i davali instrukcije o polaganju nekih teških predmeta. Tako sam i ja počela da širim informacije o afirmativnim merama, stipendijama kao i o predmetima romskim studentima. Ovim projektom sam dobila još veću motivaciju da nastavim sa takvom vrstom pomoći, jer uviđam da radim dobre stvari, a ovaj projekat to i potvrdjuje.

Mentorka Stefana Rašič doprinosi  ovom programu tako što održava česte sastanke sa njenim studentima sa Pedagoškog fakulteta i pomaže im oko literature, kao i oko ostalih pitanja koja su obuhvaćena mentorstvom.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

ŽARKO SAVIĆ

“Romska zajednica treba da dobije što više visokoobrazovanog kadra kako bismo bili
na pozicijama u društvu na kojima možemo sami da donosimo odluke o nama.”

BIOGRAFIJA

Motivacija da se prijavima na programa mentorstva za mlade Rome i Romkinje svakako  je da romska zajednica dobije što više visokoobrazovanog kadra kako bismo bili na pozicijama u društvu na kojima možemo sami da donosimo odluke o nama.
Sledeći motiv jeste koncentrisan na mlade ljude koji su upisali fakultete ili više škole a kojima je neophodno usmerenje i podrška kako bi u roku diplomirali na započetim studijama.
I kao treći motiv jeste i moj lični motiv jer sam i sam prolazio kroz poteškoće kada su studije u pitanju i siguran sam da svojim iskustvom mogu da doprinesem nekom mladom Romu ili Romkinji da upišu i završe studije sa što manje poteškoća, prepreka, i svakako da tokom studiranja imaju dovoljno motiva da studije privedu kraju. 

Kao student prodekan, u saradnji sa dekanom Geografskog fakulteta, pokrećem inicijativu za obeležavanje Dana planete Zemlje na temu „Održivi razvoj“. 2017. Danas pomaže studentima da bolje organizuju svoje vreme i imaju što veću motivaciju prilikom priprema za ispite. Mentor Žarko Savić je bivši student prodekan na „Geografskom fakultetu” u Beogradu, gde svoja znanja u radu i iskustvo sa profesorima prenosi na mlade Romkinje i Romkinje, studentkinje ovog fakulteta.
Romskim aktivizmom se bavi više od 10 godina, a mentor Žarko bi posebno izdvojio njegov rad na unapređenju obrazovanja romske dece.

Geografski fakultet – Geoprostorne osnove životne sredine, student četvrte godine.
Beogradska poslovna škola, viši carinski službenik, zvanje ekonomista.

ŽARKO SAVIĆ

Geografski fakultet – Geoprostorne osnove životne sredine, student četvrte godine.
Beogradska poslovna škola, viši carinski službenik, zvanje ekonomista.

“Romska zajednica treba da dobije što više visokoobrazovanog kadra kako bismo bili
na pozicijama u društvu na kojima možemo sami da donosimo odluke o nama.”

BIOGRAFIJA

Motivacija da se prijavima na programa mentorstva za mlade Rome i Romkinje svakako  je da romska zajednica dobije što više visokoobrazovanog kadra kako bismo bili na pozicijama u društvu na kojima možemo sami da donosimo odluke o nama.
Sledeći motiv jeste koncentrisan na mlade ljude koji su upisali fakultete ili više škole a kojima je neophodno usmerenje i podrška kako bi u roku diplomirali na započetim studijama.
I kao treći motiv jeste i moj lični motiv jer sam i sam prolazio kroz poteškoće kada su studije u pitanju i siguran sam da svojim iskustvom mogu da doprinesem nekom mladom Romu ili Romkinji da upišu i završe studije sa što manje poteškoća, prepreka, i svakako da tokom studiranja imaju dovoljno motiva da studije privedu kraju. 

Kao student prodekan, u saradnji sa dekanom Geografskog fakulteta, pokrećem inicijativu za obeležavanje Dana planete Zemlje na temu „Održivi razvoj“. 2017. Danas pomaže studentima da bolje organizuju svoje vreme i imaju što veću motivaciju prilikom priprema za ispite. Mentor Žarko Savić je bivši student prodekan na „Geografskom fakultetu” u Beogradu, gde svoja znanja u radu i iskustvo sa profesorima prenosi na mlade Romkinje i Romkinje, studentkinje ovog fakulteta.
Romskim aktivizmom se bavi više od 10 godina, a mentor Žarko bi posebno izdvojio njegov rad na unapređenju obrazovanja romske dece.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

MIRJANA SULEJMANOVIĆ

“Još u toku studija sam imala ideju da bih volela da jednom budem u prilici da pomognem nekom studentu da se izbori sa svim preprekama i završi fakultet”

BIOGRAFIJA

Veoma mi je važno da budem u mogućnosti da pružim podršku romskim studentima. Naročito zbog toga što znam sa kojim se izazovima suočavaju. Još u toku studija sam imala ideju da bih volela da jednom budem u prilici da pomognem nekom studentu da se izbori sa svim preprekama i završi fakultet. Obrazovanje je najvažniji alat za borbu protiv siromaštva i diskriminacije, a jedan uspešan student je za nas veliki uspeh i veoma sam motivisana da dam svoj doprinos.

U toku studija, tačnije na trećoj godini osnovnih studija bila sam mentor generaciji brucoša. Mentorisanje je podrazumevalo podršku u pripremi za ispite, nabavka literature, konsultacije u vezi sa profesorima, ispitima. Takođe, u toku prve godine doktorski studija bila sam komentor u izradi 2 master rada. Smatram da na osnovu mog prethodnog iskustva i angažmana u vidu saradnika u nastavi i istraživača pripravnika na Tehnološkom fakultetu Novi Sad ima dovoljno informacija koje bih mogla da podelim sa budućim studentima, a koje su od značaja. Pored toga, visok prosek u toku studija, studentski poslovi u isto vreme, kao i aktivizam pomogli su mi da steknem radne navike i naučim da se dobro organizujem, što bi takođe moglo da bude značajno studentima.

Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, katedra za farmaceutsko inženjerstvo - studentkinja doktorskih studija

MIRJANA SULEJMANOVIĆ

Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, katedra za farmaceutsko inženjerstvo - studentkinja doktorskih studija

“Još u toku studija sam imala ideju da bih volela da jednom budem u prilici da pomognem nekom studentu da se izbori sa svim preprekama i završi fakultet”

BIOGRAFIJA

Veoma mi je važno da budem u mogućnosti da pružim podršku romskim studentima. Naročito zbog toga što znam sa kojim se izazovima suočavaju. Još u toku studija sam imala ideju da bih volela da jednom budem u prilici da pomognem nekom studentu da se izbori sa svim preprekama i završi fakultet. Obrazovanje je najvažniji alat za borbu protiv siromaštva i diskriminacije, a jedan uspešan student je za nas veliki uspeh i veoma sam motivisana da dam svoj doprinos.

U toku studija, tačnije na trećoj godini osnovnih studija bila sam mentor generaciji brucoša. Mentorisanje je podrazumevalo podršku u pripremi za ispite, nabavka literature, konsultacije u vezi sa profesorima, ispitima. Takođe, u toku prve godine doktorski studija bila sam komentor u izradi 2 master rada. Smatram da na osnovu mog prethodnog iskustva i angažmana u vidu saradnika u nastavi i istraživača pripravnika na Tehnološkom fakultetu Novi Sad ima dovoljno informacija koje bih mogla da podelim sa budućim studentima, a koje su od značaja. Pored toga, visok prosek u toku studija, studentski poslovi u isto vreme, kao i aktivizam pomogli su mi da steknem radne navike i naučim da se dobro organizujem, što bi takođe moglo da bude značajno studentima.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

MILENA RELJIĆ

“Karakteristično za mentorstvo jeste usmeravanje osobe bez ograničavanja njegovih potencijala”

BIOGRAFIJA

Moja motvacija  za prijavom se ogleda u  doprinosu koji želim da dam drugim osobama kako bi ispunili svoje potencijale i ostvarili maksimalne rezultate, što je i razlog zašto sam htela da nadogradim sebe dodatnim znanjima iz ove oblasti kroz master studije. Verujem da liderstvo dolazi do izražaja tako što i druge učinimo samim liderima i pružamo podršku da se ostvare u oblasti za koju su se opredelili. Mislim da je ovaj program odlična prilika za tako nešto, gde sam mentor ima prilike da da svoj doprinos.

Programu mentorstva mogu doprineti najvećim delom svojim znanjima iz psihologije kao i iskustvo stečeno u mentorisanju drugih, kako dece, adolecenata, učenika, studenata, tako i odraslih zaposlenih individua. Karakteristično za mentorstvo jeste usmeravanje  osobe bez ograničavanja njegovih potencijala, predstavlja umetnost nalaženja jačih strana osobe i rad na samim gde ja mogu doprineti svojim  sposobnostima  i veštinama.

Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, smer psihologija – master studentkinja

MILENA RELJIĆ

Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, smer psihologija – master studentkinja

“Karakteristično za mentorstvo jeste usmeravanje osobe bez ograničavanja njegovih potencijala”

BIOGRAFIJA

Moja motvacija  za prijavom se ogleda u  doprinosu koji želim da dam drugim osobama kako bi ispunili svoje potencijale i ostvarili maksimalne rezultate, što je i razlog zašto sam htela da nadogradim sebe dodatnim znanjima iz ove oblasti kroz master studije. Verujem da liderstvo dolazi do izražaja tako što i druge učinimo samim liderima i pružamo podršku da se ostvare u oblasti za koju su se opredelili. Mislim da je ovaj program odlična prilika za tako nešto, gde sam mentor ima prilike da da svoj doprinos.

Programu mentorstva mogu doprineti najvećim delom svojim znanjima iz psihologije kao i iskustvo stečeno u mentorisanju drugih, kako dece, adolecenata, učenika, studenata, tako i odraslih zaposlenih individua. Karakteristično za mentorstvo jeste usmeravanje  osobe bez ograničavanja njegovih potencijala, predstavlja umetnost nalaženja jačih strana osobe i rad na samim gde ja mogu doprineti svojim  sposobnostima  i veštinama.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

KRISTINA KOSTOV

“Romi i Romkinje uvek moraju da se potrude korak više”

BIOGRAFIJA

Motivacija je proistekla iz toga što znam koliko znači kada je neko tu za tebe na bilo koji način, pogotovo nama Romima/kinjama koji uvek moramo da se podrudimo korak više a i svim mladim ljudima koji su tek na početku obrazovanja ili rada. Kroz moje školovanje sam stekla i dobra i loša iskustva i prolazila kroz to sama, a sada želim da podržim naše ljude da budu što bolji i uspešniji jer je svako ljudsko biće vredno samim svojim postojanjem, i da ponekad treba da imamo nekog ko će samo da nas to podseti ili „podgurne“.

Prijavila sam se na program mentorstva sa željom da pomognem budućim apsolventima odnosno ostvarenim ljudima da prođu kroz faze učenja, postojećim nedoumicama, poteškoćama. Kroz svoja iskustva, znanje, podršku, informisanost, pružim drugima pomoć koja će svakako značiti pretpostavljam za njihov dalji napredak. Trenutno sam pripravnica u vrtiću „Prvomajski cvet“ u Pirotu, pa sa studentima mogu podeliti i moje iskustvo radno iskustvo u praksi. Posedujem sertifikat francuskog jezika B2 nivo, tako da studentima mogu da pomognem i u domenu francuskog jezika.

Osnovne strukovne studije na Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš, odsek Pirot – diplomirani strukovni vaspitač

KRISTINA KOSTOV

Osnovne strukovne studije na Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš, odsek Pirot – diplomirani strukovni vaspitač

“Romi i Romkinje uvek moraju da se potrude korak više”

BIOGRAFIJA

Motivacija je proistekla iz toga što znam koliko znači kada je neko tu za tebe na bilo koji način, pogotovo nama Romima/kinjama koji uvek moramo da se podrudimo korak više a i svim mladim ljudima koji su tek na početku obrazovanja ili rada. Kroz moje školovanje sam stekla i dobra i loša iskustva i prolazila kroz to sama, a sada želim da podržim naše ljude da budu što bolji i uspešniji jer je svako ljudsko biće vredno samim svojim postojanjem, i da ponekad treba da imamo nekog ko će samo da nas to podseti ili „podgurne“.

Prijavila sam se na program mentorstva sa željom da pomognem budućim apsolventima odnosno ostvarenim ljudima da prođu kroz faze učenja, postojećim nedoumicama, poteškoćama. Kroz svoja iskustva, znanje, podršku, informisanost, pružim drugima pomoć koja će svakako značiti pretpostavljam za njihov dalji napredak. Trenutno sam pripravnica u vrtiću „Prvomajski cvet“ u Pirotu, pa sa studentima mogu podeliti i moje iskustvo radno iskustvo u praksi. Posedujem sertifikat francuskog jezika B2 nivo, tako da studentima mogu da pomognem i u domenu francuskog jezika.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

JOVANA RADOVANOVIĆ

“Nikada ne dozvoli da tvoje školovanje ometa tvoje obrazovanje.” Mark Tven

BIOGRAFIJA

Citat koji sam odabrala tu je da pošalje poruku da, bez obzira iz kakvog okruženja, prethodnih preduslova i prilika dolazimo – obrazovanje je odvojeno od svega i pitanje je ličnog izbora, obrazovanje je put ličnog rasta koji odaberemo i koji nam niko ne može uzeti. Obrazovanje je za sve! Verujem da je učenje jedan celoživotni proces i da zavisi od nas samih. Uspeh u školi, okruženje, mišljenje drugih ili sistem ne smeju nam biti prepreka. Srećna sam što imam priliku da budem mentor na ovom programu i ohrabrim mlade, pomognem im da se snađu i pronađu. Smatram da je jako važno je da uvek znamo kada krenemo nekim putem – ZAŠTO smo na njemu, a kada znamo, motivacija sama dolazi. U redu je da smo nesigurni, da ne znamo uvek kuda idemo, u redu je da promenimo svoj izbor ali da uvek ostanemo na putu učenja i ličnog rasta!  Mentorstvo je uzajaman proces pa se iskreno radujem svemu novom što ću i ja od vas naučiti. Oduševljena sam lepotom kulture Roma i srećna sam što ovako mogu bar malo da se osetim kao da sam deo nje.”

Jovana Radovanović je uz svoje formalno obrazovanja odabrala i  neformalno, kako da se kroz njega i sama usavršava, tako i da kroz mnoge radionice i obuke podučava druge kao edukatorka u neformlanom obrazovanju. Trenutno je zaposlena u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija kao edukator baveći se temom bezbednosti dece na internetu, a angažovana kao trener na obukama iz oblasti medijske pismenosti u IREX-u. Angažovana je po potrebi na projektima Beogradskog centra za ljudska prava, trenutno je u bazi aktuelnih trenera KOMS-a i na par projekata Erasmus-a.  Posebno je zainteresovana za rad na programima koji se bave diskriminacijom i dugogodišnja je aktivistkinja. Zna znakovni jezik a želja joj je da nauči romski.

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, na departmanu za srpski jezik i književnost - diplomirani filolog

JOVANA RADOVANOVIĆ

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, na departmanu za srpski jezik i književnost - diplomirani filolog

“Nikada ne dozvoli da tvoje školovanje ometa tvoje obrazovanje.” Mark Tven

BIOGRAFIJA

Citat koji sam odabrala tu je da pošalje poruku da, bez obzira iz kakvog okruženja, prethodnih preduslova i prilika dolazimo – obrazovanje je odvojeno od svega i pitanje je ličnog izbora, obrazovanje je put ličnog rasta koji odaberemo i koji nam niko ne može uzeti. Obrazovanje je za sve! Verujem da je učenje jedan celoživotni proces i da zavisi od nas samih. Uspeh u školi, okruženje, mišljenje drugih ili sistem ne smeju nam biti prepreka. Srećna sam što imam priliku da budem mentor na ovom programu i ohrabrim mlade, pomognem im da se snađu i pronađu. Smatram da je jako važno je da uvek znamo kada krenemo nekim putem – ZAŠTO smo na njemu, a kada znamo, motivacija sama dolazi. U redu je da smo nesigurni, da ne znamo uvek kuda idemo, u redu je da promenimo svoj izbor ali da uvek ostanemo na putu učenja i ličnog rasta!  Mentorstvo je uzajaman proces pa se iskreno radujem svemu novom što ću i ja od vas naučiti. Oduševljena sam lepotom kulture Roma i srećna sam što ovako mogu bar malo da se osetim kao da sam deo nje.”

Jovana Radovanović je uz svoje formalno obrazovanja odabrala i  neformalno, kako da se kroz njega i sama usavršava, tako i da kroz mnoge radionice i obuke podučava druge kao edukatorka u neformlanom obrazovanju. Trenutno je zaposlena u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija kao edukator baveći se temom bezbednosti dece na internetu, a angažovana kao trener na obukama iz oblasti medijske pismenosti u IREX-u. Angažovana je po potrebi na projektima Beogradskog centra za ljudska prava, trenutno je u bazi aktuelnih trenera KOMS-a i na par projekata Erasmus-a.  Posebno je zainteresovana za rad na programima koji se bave diskriminacijom i dugogodišnja je aktivistkinja. Zna znakovni jezik a želja joj je da nauči romski.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

DENIS SUŠICA

“Svoje iskustvo sa aktivizmom mogu preneti i na mlade Rome i Romkinje.”

BIOGRAFIJA

Kao student koji je prošao kroz teške trenutke u kojima sam želeo da odustanem od studija, imao sam podršku u vidu mentorstva, te smatram da je to veoma važno, čak neophodno studentima i srednjoškolcima, poznajem probleme sa kojima se suočavaju studenti i srednjoškolci, kroz koje sam i ja sam prošao, a svojim iskustvom bih olakšao studentima i srednjoškolcima kao mentor.

Moj doprinos mentorskom programu je povezan sa motivacijom da učestvujem u ovom programu, želja mi je da se što više mladih Roma i Romkinja školuje i obrazuje, a sebe vidim kao nekoga ko će doprineti ostvarenju tih ciljeva. Već sam imao prethodno iskustvo sa organizacijom „Romani Asvin“ gde sam aktivan sam volonter više od godinu dana, a volonter sam i organizacije „ERRC“ koja se bori protiv govora mržnje na internetu.

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, smer muzički izvođač - klavir, student druge godine

DENIS SUŠICA

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, smer muzički izvođač - klavir, student druge godine

“Svoje iskustvo sa aktivizmom mogu preneti i na mlade Romkinje i Rome.”

BIOGRAFIJA

Kao student koji je prošao kroz teške trenutke u kojima sam želeo da odustanem od studija, imao sam podršku u vidu mentorstva, te smatram da je to veoma važno, čak neophodno studentima i srednjoškolcima, poznajem probleme sa kojima se suočavaju studenti i srednjoškolci, kroz koje sam i ja sam prošao, a svojim iskustvom bih olakšao studentima i srednjoškolcima kao mentor.

Moj doprinos mentorskom programu je povezan sa motivacijom da učestvujem u ovom programu, želja mi je da se što više mladih Roma i Romkinja školuje i obrazuje, a sebe vidim kao nekoga ko će doprineti ostvarenju tih ciljeva. Već sam imao prethodno iskustvo sa organizacijom „Romani Asvin“ gde sam aktivan sam volonter više od godinu dana, a volonter sam i organizacije „ERRC“ koja se bori protiv govora mržnje na internetu.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

ANITA KAJTAZI

“Kroz svoj dosadašnji rad u udruženju i u toku mog osmogodišnjeg aktivizma, stekla sam znanja i iskustva koje želim da podelim sa mladim Romima i Romkinjama.”

BIOGRAFIJA

Kao jedna od osnivačica udruženja Romani Asvin, verujem da je program odlična prilika da budem mentor svojim studentima. Kada smo pokrenuli program, članovi našeg tima su prepoznali priliku i mogućnost da pomognu mladim Romima i Romkinjama na fakultetima. Kao neko ko je jedan od pokretača ovog programa, želim da budem jedan od mentorki koje će raditi sa studentima romske nacionalnosti u domenu oblasti koje studiram. U radu sa svojim učenicima pomoćiću im da odaberu prave izborne predmete koji će im koristiti u budućem radu, da im objasnim neke stručne predmete za koje im je potrebna pomoć u radu, ali i da ih savetujem kako i na koji način treba da izučavaju pojedine stručne predmete.

Želim da doprinesem ovom programu tako što ću sa mladima deliti svoje zanje u domenu arhitekture ali i u domenu građevinarstva. Studentkinja sam na integrisanim studijama arhitekture Građevinsko – arhitektonskog fakulteta i kao takva posedujem kompetencije i znanje da mladim Romima i Romkinjama pomognem prilikom njihovog studiranja. Isto tako imam iskustva u radu u Javnom preduzeću za urbanizam i projektovanje, gde mogu da prenesem svoja iskustva sa terena i radu u praksi.

Građevinsko – arhitektonski fakultet- smer arhitektura, Univerzitet u Nišu – master student

ANITA KAJTAZI

Građevinsko – arhitektonski fakultet- smer arhitektura, Univerzitet u Nišu – master student

“Kroz svoj dosadašnji rad u udruženju i u toku mog osmogodišnjeg aktivizma, stekla sam znanja i iskustva koje želim da podelim sa mladim Romima i Romkinjama.”

BIOGRAFIJA

Kao jedna od osnivačica udruženja Romani Asvin, verujem da je program odlična prilika da budem mentor svojim studentima. Kada smo pokrenuli program, članovi našeg tima su prepoznali priliku i mogućnost da pomognu mladim Romima i Romkinjama na fakultetima. Kao neko ko je jedan od pokretača ovog programa, želim da budem jedan od mentorki koje će raditi sa studentima romske nacionalnosti u domenu oblasti koje studiram. U radu sa svojim učenicima pomoćiću im da odaberu prave izborne predmete koji će im koristiti u budućem radu, da im objasnim neke stručne predmete za koje im je potrebna pomoć u radu, ali i da ih savetujem kako i na koji način treba da izučavaju pojedine stručne predmete.

Želim da doprinesem ovom programu tako što ću sa mladima deliti svoje zanje u domenu arhitekture ali i u domenu građevinarstva. Studentkinja sam na integrisanim studijama arhitekture Građevinsko – arhitektonskog fakulteta i kao takva posedujem kompetencije i znanje da mladim Romima i Romkinjama pomognem prilikom njihovog studiranja. Isto tako imam iskustva u radu u Javnom preduzeću za urbanizam i projektovanje, gde mogu da prenesem svoja iskustva sa terena i radu u praksi.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

ANABELA SACIPOVIĆ

 ,,Za ovaj program sam se prijavila, jer smatram da je jedan od najvećih problema neinformisanost studenata.”

BIOGRAFIJA

 Počevši od nekih banalnih informacija poput toga gde se nalaze sale za polaganje ispita i kako pronaći rezultate kolokvijuma na sajtu, pa sve do toga kakvi su profesori na fakultetu, kako spreminti ispit, gde pronaći literaturu. Zbog toga želim da podelim svoje znanje i iskustvo sa drugim studentima i olakšam im koliko toliko proces studiranja. Takođe je veoma značajno da maldi Romi i Romkinje znaju i iskoriste sve mogućnosti koje imaju , a koje naši preci nisu imali, a naša je dužnost kao mentora da im ukažemo na sve mogućnosti koje im se nude.

Trenutno sam apsolvent na Pravnom fakultetu u Nišu. Smatram da sam pogodna da budem mentor, jer pored formalnog obrazovanja, dosta ulažem i u svoje neformalno obrazovanje. Na fakultetu sam prošla kroz jednogodišnji program obuke u oblasti antidiskriminacionog prava nakon čega sam zajedno sa profesorima sa fakulteta i advokatima iz Niša pružala besplatnu pravnu pomoć u ovoj oblasti. Takođe, sam pohađala tromesečnu obuku iz oblasti primene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i trenutno sam predstavnica fakulteta na takmičenju koje će se održati u Podgorici. Pored toga sam na krivičnopravnoj letnjoj školi, koju organizuje Američka ambasada, učestvovala na takmičenju u simlaciji krivičnog postupka, na kome sam dobila nagradu za najboljeg branioca.

Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu - studetkinja četvrte godine

ANABELA SACIPOVIĆ

Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu - studetkinja četvrte godine

 ,,Za ovaj program sam se prijavila, jer smatram da je jedan od najvećih problema neinformisanost studenata.”

BIOGRAFIJA

 Počevši od nekih banalnih informacija poput toga gde se nalaze sale za polaganje ispita i kako pronaći rezultate kolokvijuma na sajtu, pa sve do toga kakvi su profesori na fakultetu, kako spreminti ispit, gde pronaći literaturu. Zbog toga želim da podelim svoje znanje i iskustvo sa drugim studentima i olakšam im koliko toliko proces studiranja. Takođe je veoma značajno da maldi Romi i Romkinje znaju i iskoriste sve mogućnosti koje imaju , a koje naši preci nisu imali, a naša je dužnost kao mentora da im ukažemo na sve mogućnosti koje im se nude.

Trenutno sam apsolvent na Pravnom fakultetu u Nišu. Smatram da sam pogodna da budem mentor, jer pored formalnog obrazovanja, dosta ulažem i u svoje neformalno obrazovanje. Na fakultetu sam prošla kroz jednogodišnji program obuke u oblasti antidiskriminacionog prava nakon čega sam zajedno sa profesorima sa fakulteta i advokatima iz Niša pružala besplatnu pravnu pomoć u ovoj oblasti. Takođe, sam pohađala tromesečnu obuku iz oblasti primene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i trenutno sam predstavnica fakulteta na takmičenju koje će se održati u Podgorici. Pored toga sam na krivičnopravnoj letnjoj školi, koju organizuje Američka ambasada, učestvovala na takmičenju u simlaciji krivičnog postupka, na kome sam dobila nagradu za najboljeg branioca.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

ALEN PETROVIĆ

 ,,Postajem mentor kako bih podržao mlađe kolege na njihovom početku i doprineo smanjenju osipanja u obrazovanju”

BIOGRAFIJA

Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 25. februara 2022. godine sa ocenom 9,1. U svom dosadašnjem radu nisam zvanično bio mentor, ali sam više puta imao prilike da budem u toj ulozi mlađim kolegama. Aktivizmom i volonterstvom se nisam mnogo bavio do sada. Ovu priliku vidim kao veliki izazov, biće mi zadovoljstvo i čast da budem deo akademskih uspeha mladih Roma/kinja u ulozi njihovog mentora. Sa druge strane ovo je takođe prilika za moje profesionalno i lično usavršavanje.

Za mlade Rome i Romkinje može biti od velikog značaja moje vlastito iskustvo tokom studiranja. Imaće moju punu podršku u planiranju akademskih obaveza, postavljanju jasnih i realnih ciljeva organizovanju vremena itd. Takođe mogu da im prenesem i iskustvo iz prakse s obzirom da sam u svakodnevoj interakciji sa velikim brojem pacijenata i korisnika apotekarskih usluga. Očekujem jedan, pre svega, prijateljski odnos baziran na uvažavanju i poverenju, i unapred se radujem početku saradnje sa studentima.

Student Medicinskog fakultata - darmacija, Univezitet u Nišu - Magistar farmacije

ALEN PETROVIĆ

Student Medicinskog fakultata - darmacija, Univezitet u Nišu - Magistar farmacije

 ,,Postajem mentor kako bih podržao mlađe kolege na njihovom početku i doprineo smanjenju osipanja u obrazovanju”

BIOGRAFIJA

Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 25. februara 2022. godine sa ocenom 9,1. U svom dosadašnjem radu nisam zvanično bio mentor, ali sam više puta imao prilike da budem u toj ulozi mlađim kolegama. Aktivizmom i volonterstvom se nisam mnogo bavio do sada. Ovu priliku vidim kao veliki izazov, biće mi zadovoljstvo i čast da budem deo akademskih uspeha mladih Roma/kinja u ulozi njihovog mentora. Sa druge strane ovo je takođe prilika za moje profesionalno i lično usavršavanje.

Za mlade Rome i Romkinje može biti od velikog značaja moje vlastito iskustvo tokom studiranja. Imaće moju punu podršku u planiranju akademskih obaveza, postavljanju jasnih i realnih ciljeva organizovanju vremena itd. Takođe mogu da im prenesem i iskustvo iz prakse s obzirom da sam u svakodnevoj interakciji sa velikim brojem pacijenata i korisnika apotekarskih usluga. Očekujem jedan, pre svega, prijateljski odnos baziran na uvažavanju i poverenju, i unapred se radujem početku saradnje sa studentima.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

Srđan Novaković

,,Postajem mentor kako bih podržao mlađe kolege na njihovom početku i doprineo smanjenju osipanja u obrazovanju.”

BIOGRAFIJA

Mentor Srđan Novaković je u roku diplomirao na osnovnim studijama Visokoj školi
za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov” u Vršcu i svoja iskustva sa profesorima
prenosi svojim mlađim kolegama, studentima kojima je mentor na istoimenoj
visokoj školi.
Studentima je podrška u planiranju njihovog radnog vremena za učenje, upućuje ih na vannastavne aktivnosti i podrška je i motivacija za studente da se prijavljuju na različite vidove stipendiranja.

Mentor Srđan Novaković doprinosi programu ,,Podeli znanje-budi mentor” tako
što svoje dugogodišnje aktivističko iskustvo prenosi na mlade Rome i Romkinje na
Visokoj školi za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov” u Vršcu.

Student master studija na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov" u Vršcu

Srđan Novaković

Student master studija na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov" u Vršcu

,,Postajem mentor kako bih podržao mlađe kolege na njihovom početku i doprineo smanjenju osipanja u obrazovanju.”

BIOGRAFIJA

Mentor Srđan Novaković je u roku diplomirao na osnovnim studijama Visokoj školi
za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov” u Vršcu i svoja iskustva sa profesorima
prenosi svojim mlađim kolegama, studentima kojima je mentor na istoimenoj
visokoj školi.
Studentima je podrška u planiranju njihovog radnog vremena za učenje, upućuje ih na vannastavne aktivnosti i podrška je i motivacija za studente da se prijavljuju na različite vidove stipendiranja.

Mentor Srđan Novaković doprinosi programu ,,Podeli znanje-budi mentor” tako
što svoje dugogodišnje aktivističko iskustvo prenosi na mlade Rome i Romkinje na
Visokoj školi za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov” u Vršcu.

KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

ĐurĐina Bekirović

,,Moj odnos sa studentima pre svega je prijateljski, radim tako da kroz druženje rešavam njihove probleme što se tiče fakulteta. To su ljudi pre svega koje ja dugo poznajem i to mi olakšava rad u mentorstavu.”

BIOGRAFIJA

Postala sam mentorka jer želim da prenesem svoje iskustvo i znanje drugim kolegama, da znaju da nas imaju ne samo za pomoć oko fakulteta, već i za podršku u privatnom životu. Moj odnos sa studentima je pre svega prijateljski, radim na način da kroz druženje rešavam njihove probleme u vezi sa fakultetom. Drago mi je što sam u prilici da se predstavim kao mentor Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu. Jako sam motivisana da svoje radno angažovanje i profesionalnu obuku kao i uspešno studiranje nastavim u nekoj od nacionalnih romskih organizacija civilnog društva i kao mentor na progarmu ,,Romani Asvin.”

Njen dosadašnji rad u nevladinom sektoru posvetila je praćenju obrazovanja romske dece i njihovih roditelja, političkoj participaciji mladih Roma i Romkinja, kao i izučavanju i istraživanju romskog jezika i kulture kroz razne pisane radove i istraživanja. Kao dugogodišnja aktivistksinja, imala je priliku da učestvuje u mnogim projektima i israživanjima koji se tiču poboljšanja i ispitivanju položaja Roma i Romkinja u Srbiji.

Visoka škola strukovnih studija ,,Mihailo Palov” Vršac - diplomirani strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta iz oblasti pedagoških nauka

Djurdjina Bekirović

Apsolventkinja na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače
„Mihailo Palov“ Vršac

,,Moj odnos sa studentima pre svega je prijateljski, radim tako da kroz druženje rešavam njihove probleme što se tiče fakulteta. To su ljudi pre svega koje ja dugo poznajem i to mi olakšava rad u mentorstavu.”

BIOGRAFIJA

Mentorka Đurđina Bekirović doprinosi programu ,,Podeli znanje-budi mentor" , a njen dosadašnji rad u nevladinom sektoru posvetila je praćenju obrazovanja romske dece i njihovih roditelja, političkoj participaciji mladih Roma i Romkinja, kao i izučavanju i istraživanju romskog jezika i kulture kroz razne pisane radove i istraživanja. Kao dugogodišnja aktivistksinja, imala je priliku da učestvuje u mnogim projektima i israživanjima koji se tiču poboljšanja i ispitivanju položaja Roma u Srbiji.
KONTAKTIRAJ MENTORA
KONTAKTIRAJ MENTORA

ZEKIJA USEJINOVIĆ

“Nikada ne odustaj od svojih snova.”

BIOGRAFIJA

Moja motivacija da se prijavim na program mentorstva je da pomognem  mladim Romima i Romkinjama da se školuju i da nikada ne odustaju od svojih snova, pogotovo devojke Romkinje. Želim da radim na tome da mladi Romi i Romkinje imaju dovoljno samopuzdanja da nastave svoje studije. Divim se kada vidim i čujem da je neko od mladih Roma/kinja uspešan/na i da napreduje.

U ovom surovom svetu punom prepreka najteže je ostvariti ono za čim težimo. Iz ličnog iskustva mogu reci da je potrebna velika ,motivacija, hrabrost i velika borba prvo sa samim sobom a zatim I  okolinom. Želja da uspemo potiskuju okolnosti i situacije u kojima se nalazimo. Upravo u toj borbi potreban nam je neko ko će nas podupreti i pomoći da ne Odustajemo. Uvek sam bila za borbu, počinjala od nule, težila da posle škole budem nezavisna ! Put je bio dug i težak, ali se isplatio. Za mentora sam se prijavila sasvim slučajno radujući se da ću nekome pomoći, jer znam da se nekada ili upravo bas sada osećao/la kao ja tada.

Nemam iskustva u mentorstvu, ali bih volela da svoje stečeno znanje i iskustvo prenesem na mlade Rome i Romkinje koji tek ulaze u sistem akademskog obrazovanja. Dobra sam u pisanju seminarskih radova, tako da studentima stojim na raspolaganju ukoliko im je neophodna pomoć za pisanje. Imam jaku veliku želju i motivaciju da pomognem mladim Romima i Romkinjama u njihovom obrazovanju jer ja tu pomoć nikad nisam imala tokom mog školovanja.

Visoka poslovna škola strukovnih studija, smer strukovni ekonomista finansija i bankarstva

ZEKIJA USEJINOVIĆ

Visoka poslovna škola strukovnih studija, smer strukovni ekonomista finansija i bankarstva

“Nikada ne odustaj od svojih snova.”

BIOGRAFIJA

Moja motivacija da se prijavim na program mentorstva je da pomognem  mladim Romima i Romkinjama da se školuju i da nikada ne odustaju od svojih snova, pogotovo devojke Romkinje. Želim da radim na tome da mladi Romi i Romkinje imaju dovoljno samopuzdanja da nastave svoje studije. Divim se kada vidim i čujem da je neko od mladih Roma/kinja uspešan/na i da napreduje.

U ovom surovom svetu punom prepreka najteže je ostvariti ono za čim težimo. Iz ličnog iskustva mogu reci da je potrebna velika ,motivacija, hrabrost i velika borba prvo sa samim sobom a zatim I  okolinom. Želja da uspemo potiskuju okolnosti i situacije u kojima se nalazimo. Upravo u toj borbi potreban nam je neko ko će nas podupreti i pomoći da ne Odustajemo. Uvek sam bila za borbu, počinjala od nule, težila da posle škole budem nezavisna ! Put je bio dug i težak, ali se isplatio. Za mentora sam se prijavila sasvim slučajno radujući se da ću nekome pomoći, jer znam da se nekada ili upravo bas sada osećao/la kao ja tada.

Nemam iskustva u mentorstvu, ali bih volela da svoje stečeno znanje i iskustvo prenesem na mlade Rome i Romkinje koji tek ulaze u sistem akademskog obrazovanja. Dobra sam u pisanju seminarskih radova, tako da studentima stojim na raspolaganju ukoliko im je neophodna pomoć za pisanje. Imam jaku veliku želju i motivaciju da pomognem mladim Romima i Romkinjama u njihovom obrazovanju jer ja tu pomoć nikad nisam imala tokom mog školovanja.

KONTAKTIRAJ MENTORA