Hemofarm fondacija konkurs za stipendiju

Hemofarm fondacija konkurs za stipendiju

Studentima koji su prvi put upisali završnu godinu osnovnih/integrisanih akademskih studija kao
i studentima koji su školske 2020/2021. upisali master studije na fakultetima čiji je osnivač
Republika Srbija i to na:

  • Medicinskim fakultetima;
  • Farmaceutskim fakultetima;
  • Tehnološkim fakultetima;
  • Hemijskim fakultetima;
  • Fakultetima za fizičku hemiju;

Konkurs je otvoren za studente koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena
najmanje 8,50.

Konkurs je otvoren do 6.11.2020. godine.
Prijave na konkurs i dokumentaciju kandidati za dodelu stipendija su dužni da dostave lično ili
poštom na adresu:
HEMOFARM fondacija
Prijava na KONKURS za školsku 2020/2021. godinu
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
Za više informacija posetite link:

PODELI
ROMANI ASVIN © 2023 ALL RIGHTS RESERVED
DIZAJN MILAN MIŠIĆ
ROMANI ASVIN © 2023 ALL RIGHTS RESERVED
DIZAJN MILAN MIŠIĆ