DONIRAJ

DINARSKI RAČUN

Primialac: Romani Asvin
Adresa: Sibinjanin Janka 12b, 37000 Kruševac
Svrha uplate: Uplata donacije                                                      Broj računa: 340-0000011029721-86 Erste Bank

DEVIZNI RAČUN

Primialac: Romani Asvin
Adresa: Sibinjanin Janka 12b, 37000 Kruševac
Svrha uplate: Uplata donacije                                                      Broj računa: IBAN RS353340000001102972186 Erste Bank 

DINARSKI RAČUN

Primialac: 

Romani Asvin 

Adresa: Sibinjanin Janka 12b, 37000 Kruševac

Svrha uplate: Uplata donacije

Broj računa: 

340-0000011029721-86 Erste Bank

DEVIZNI RAČUN

Primialac: Romani Asvin

Adresa: Sibinjanin Janka 12b, 37000 Kruševac

Svrha uplate: Uplata donacije 

Broj računa: IBAN RS353340000001102972186 Erste Bank