Diskriminacija, predrasude i stereotipi – naučni rad Danijela Osmanovića

Danijel Osmanović je autor naučnog rada ,,Diskriminacija, predrasude i stereotipi”. Ovaj rad Vam prenosimo u celosti na sledećem linku: https://drive.google.com/file/d/1hhbgnanxBD0iiTJXrC_eHMKa3PHVFiBy/view?usp=sharing

Danijel Osmanović je diplomirani sociolog. Sproveo je mnoga istraživanja na temu socijalne distance prema marginalizovanim grupama, bio je promoter evropskih stipendija sa fokusom na target grupu, radio je istraživanja za Cesid o pravno nevidljivim osobama i učestvovao na jednom od projekata na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Danijel je član škole ljudskih prava i učesnik kratkog filma o najuspešnijim romskim studentima Cip, u saradnji sa Univerzitetom u Harvardu.

Nakon završetka prve godine studija na Filozofskom fakultetu u Nišu, Danijel odlazi u Duizburg u Nemačkoj, gde upisuje ,,Fakultet za društvene nauke” na smeru socijalna psihologija. Nakon jednog semestara vraća se u Niš, gde nastavlja svoje obrazovanje. Tokom treće godine studija dobija evropsku stipendiju i upisuje ,,Fakultet političkih naukama i evropskih integracijama” u Varšavi u Poljskoj.

PODELI
ROMANI ASVIN © 2023 ALL RIGHTS RESERVED
DIZAJN MILAN MIŠIĆ
ROMANI ASVIN © 2023 ALL RIGHTS RESERVED
DIZAJN MILAN MIŠIĆ