Fondacija za obrazovanje Roma (FOR)

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društvenidijalog Republike Srbije raspisuju javni poziv za obavljanje stručnog stažiranja za pripadnikeromske nacionalne manjine i pozivaju sve zainteresovane da pošalju svoje prijave za četiriplaćene pozicije u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije.Datum početka stažiranja: 01.04.2023.Datum završetka stažuranja: […]

Poziv za studente – Projekat “Stariji brat, starija sestra 2023-2024”

Poziv za studente – Projekat “Stariji brat, starija sestra 2023-2024” Udruženje «DAJ MI RUKU» poziva studente humanističkih nauka da se uključe u projekat „Starijibrat, starija sestra 2023-2024“Program „Stariji brat, starija sestra“ udruženje DAJ MI RUKU sprovodi od 2011. godine usaradnji sa osnovnim školama u Beogradu i Nišu, udruženjem „SOCIATIVA“, Fakultetompolitičkih nauka i Unijom studenata socijalnog […]