Kamp za mlade ,,YOU SHOULD KNOW -YSK”

Od 18. do 21. aprila sproveli smo kamp za mlade ,,You should know – YSK” u Vrnjačkoj Banji. Na kampu smo okupili 25 mladih iz većinske zajednice i mladih Roma i Romkinja iz Zaječara, Bora, Bujanovca, Pirota, Niša, Beograda, Kosjerića, Vranja i Novog Pazara. Na kampu govorimo o diskriminaciji, ratovima u Jugoslaviji i mentalnom zdravlju mladih. Cilj ovog kampa je bio da okupimo od 20 do 30 mladih iz tri ciljne grupe, gde smo posebno ohrabrili Romkinje i mlade žene iz većinske zajednice da se prijave na ovaj kamp i da sa njima radimo na njihovom osnaživanju i delovanju u društvu. Organizovali smo četvorodnevni kamp u Vrnjačkoj banja koji je doprineo uključivanju i prihvatanju Roma i Romkinja koji su raseljeni sa Kosova tokom ratova krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih u društvo. Cilj nam je bio da im pomognemo da se uklone predrasude prema ovoj ciljnoj grupi uz pomoć sećanja ili priča koje su čuli od svojih roditelja i porodice kroz šta su sve prolazili tokom rata na Kosovu i izbeglištva. Cilj nam je bio da na kampu napravimo bezbedan prostor u kome će Romi/kinje izbegli sa Kosova da podele svoje priče i tako utiču na starosedeoce Rome i većinsko stanovništvo u promeni mišljenja ka njima. Ova aktivnost je proizvedena uz pomoć projekta Podrška EU izgradnji poverenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Sadržaj ovog poziva je isključiva odgovornost organizacije Romani Asvin i ne odražava nužno stavove Evropske unije niti UNDP- a.

PODELI
ROMANI ASVIN © 2023 ALL RIGHTS RESERVED
DIZAJN MILAN MIŠIĆ
ROMANI ASVIN © 2023 ALL RIGHTS RESERVED
DIZAJN MILAN MIŠIĆ